Tyrolské Elegie

Grafická úprava a tvorba série ilustrací pro ostrou, útočnou satiru Tyrolské elegie od Karla Havlíčka Borovského, kterou napsal během jeho pobytu v Brixenu. Ilustrace vznikaly kombinovanou technikou. Kreslila jsem struktury, gumovala je, skenovala a v počítači následně upravovala, vyřezávala a skládala do finální podoby.