Proud

Písmo Proud je inspirováno gotickými písmy. Dynamiku téměř pevné šířky písma tvoří velký kontrast mezi horizontálními a vodorovnými tahy. Proud je dostupný ve třech variantách a je variabilní.