K20

Kniha K20 se věnuje tématu duševního zdraví. Konkrétně má přiblížit běžnému člověku pobyt na otevřeném oddělení v psychiatrické léčebně. Jejím úkolem je lépe představit, jak takové oddělení může fungovat a vyvrátit případné mýty. Cílem knihy je říct, že pokud máme v životě nějaký problém je důležité ho začít řešit. Snažit se pochopit odkud pramení a zjistit, jak ho můžeme eliminovat. Knihu jsem zpracovala jako svoji diplomovou práci.