DEPO

DEPO je prostor, kde se podnikání a kultura zajímavě kombinují v inovativních řešeních. Vizuální styl má dva základní prvky. Výstražný pruh s žlutočerným šrafováním je použit na většině materiálů a tvoří tak kompaktní prvek celého vizuálního stylu. Druhým dominantním prvkem vizuální identity je autorské písmo, se silným duktem a vnitřními liniemi prokreslujícími jeho čitelnost. Akcenty jsou vepsány přímo do liter, a díky tomu můžeme minimalizovat řádkový proklad. Písmo je specifické i minimálním prostrkáním.